Timing  Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
0630 - 0730 Brijesh Pant
Sunil Kumar Sharma
Pradeep Kumar Gupta
Amarjeet Singh
Uday Chakravarty
Usha Chakravarty
Joanna Teressa Ittoop
Jenna Maria Ittoop
Jitender Singh
Laxman Dubey
Rupesh Soni
Saranjeet Singh
1630 - 1730        
1730 - 1830 Palash Mishra
Parag Mishra
Priyanshi Mishra
Hanshika Mishra
Samyak Saini
Aditya Tahanguriya
K.M. Khare
Rohit Mishra
Eklavya Agrawal
Anisha Agrawal
Aditi Jain
Sushrut Kane
Abhilasha Kane 
1830 - 1930 Ashay
Sameer Kulkarni
Nita S. Kulkarni/Mitali
Ashsish Tiwari 
Shradha Tiwari
Deepika Gour
Himanshu Shrivastava
Pritam Singh Bagduwal
Nitesh Tiwari
Nitesh Mishra
Amrita Rajan
Bhawna
Prisha
Siddharth
Srikant Gurram
Samyak Jain
Abhinav Prasad
Md. Faiyaz Khan
1930 - 2030 S. Shyam Sundar
C. Rajan
Asmita Malik
Ishant Dave
Ashish Kumar Singh
Ankur Agrawal
Lingam Srinivas
Alok Singh
Archana Agrawal
A.V.S. Subrahmanyeswarudu
Nirmal Sisodia
Praveen Agrawal
Rajesh Kumar Agrawal
Surendra Yadav
Rajesh Prasad
R.K. Mishra
2030 - 2130 Sangini Verma
S.D. Singh
Chander Kant
Yogesh Verma 
Mahesh Swami
Amit Rangire
Jagdish Keshwani
Alark Patidar
Amber Vohra
Kriti Phatak
Rahul Rana
G.V. Kane
Bhaskar Paul
Aniket Chowdhury
Debdulal Saha
Raktim Dasgupta